การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ค้นหาท่อแตกท่อรั่วตามแผนปฏิบัติการควบคุมน้ำสูญเสีย เดือน ธันวาคม 2555 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ค้นหาท่อแตกท่อรั่วตามแผนปฏิบัติการควบคุมน้ำสูญเสีย เดือน ธันวาคม 2555

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ค้นหาท่อแตกท่อรั่วตามแผนปฏิบัติการควบคุมน้ำสูญเสีย เดือน ธันวาคม 2555

 

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีได้สนธิกำลังร่วมกันทั้งงานบริการฯและงานผลิต ค้นหาท่อแตกท่อรั่วในตลาดจันดีเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย

         ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ดำเนินการ ตั้งแต่ 21.00 น. ค้นหาท่อแตกท่อรั่วเขตพื้นที่ให้บริการ บริเวณเทศบาลจันดี

ดูทุกๆซอยของถนนคลองจันดีนำโดยนายประวิทย์ สุภากรณ์(หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาจันดี) พนักงานลูกจ้างทั้งงานบริการและงานผลิตร่วมด้วยช่วยกันค้นหา ส่วนที่่ซ่อมได้ก็ซ่อมทันที่ ส่วนที่ต้องใช้เครื่องเจาะต้องใช้ไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องซ่อมตอนกลางวันเพราะเป็นยามวิการณ์ ในการนี้ก็จดสถานที่เอาไว้เพื่อปฏิบัติงานซ่อมในช่วงเวลางานปกติ และไม่รบกวนต่อประชาชน 

ผลการดำเนินงานการค้นหาท่อแตกท่อรั่ว ในคืนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

จุดที่ 1 ข้างอาคารสมาคมจันดี ขามาตร 3/4" ชำรุด ซ่อมทันที

จุดที่ 2 ข้างร้านอลงกรณ์ถ่ายรูป ถนนคลองจันดี 6 ท่อ PB แตกอยู่ใต้คูระบายน้ำ(จุดนี้อยู่ใต้คูระบายน้ำจำเป็นใช้เครื่องเจาะคอนกรีต) 

 

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน