กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่ม งานทำบุญในโครงการสานศรัทธาผ้าป่าสามัคคี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่ม งานทำบุญในโครงการสานศรัทธาผ้าป่าสามัคคี

กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่ม งานทำบุญในโครงการสานศรัทธาผ้าป่าสามัคคี

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตรา กปภ. จำนวน 10 ลัง เพื่อทำบุญในโครงการสานศรัทธา  ผ้าป่าสามัคคี 2600 กอง ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ศูนย์ปฎิบัตธรรม "พุทธสาวก" สังกัดวัดโพธิญาณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่่งเป็นการร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และยังเป็นการแสดงความมีส่วนร่วมกับสังคมและชุนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน