กปภ.ข.๗ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ เติมความห่วงใยใส่ใจประชาชน ในโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๗ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ เติมความห่วงใยใส่ใจประชาชน ในโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน

กปภ.ข.๗ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ เติมความห่วงใยใส่ใจประชาชน ในโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน

         การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ โดยงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ นำโดยนายพงษ์อิศรา พลเตชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัดออกพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา

         โดยการออกพบปะลูกค้าผู้ใช้น้ำในครั้งนี้ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ได้ทำการประชาสัมพันธ์เพิ่มผู้ใช้น้ำ  แนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาของ กปภ.  รวมถึงมอบของที่ระลึก และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดตั้งน้ำประปาให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมรับฟัง  และมีผู้มายื่นคำร้องขอติดตั้งประปาพร้อมชำระค่าบริการในวันดังกล่าวจำนวน  ๑๑  ราย  และติดตั้งเสร็จในวันเดียวกันจำนวน ๕  ราย คาดว่าจะมีผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน