กปภ.สาขากันทรลักษ์สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากันทรลักษ์สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี

กปภ.สาขากันทรลักษ์สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี

    เมื่อไม่นานมานี้ นายสุรพล  ชัยสนาม ผู้จัดการ กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกับ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๖ ให้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อันเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน