กปภ.สาขาสตึก ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ

กปภ.สาขาสตึก ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ

              กปภ.สาขาสตึก นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา สตึก พร้อมด้วยหัวน้างาน พนักงาน ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงาน ภายใต้โครงการอำเภอสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยจัดทำ Big Cleaning Day ประจำปีด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาด บริเวณภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบภายนอกของอาคารสำนักงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรมอย่างตั้งใจ เต็มใจ ถือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในสำนักงาน รวมถึงพร้อมใจกันทำความสะอาดภายนอกอาคาร อาทิ ล้างพื้นถนน เก็บขยะ และกวาดพื้น ซึ่งพนักงานทุกคนได้แสดงออกให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคี ความเสียสละ การให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแรงกันในการจัดกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน