กปภ.สาขาสกลนคร ออกค้นหาท่อแตกท่อรั่วตอนกลางคืน เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2555 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสกลนคร ออกค้นหาท่อแตกท่อรั่วตอนกลางคืน เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2555

กปภ.สาขาสกลนคร ออกค้นหาท่อแตกท่อรั่วตอนกลางคืน เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2555

 

 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร นำโดย นายเรืองสุวรรณ โยวะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสกลนคร นายสมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย นายศิริชัย อุ่ยตระกูล หัวหน้างานผลิต พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.สาขาสกลนคร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกันออกค้นหาท่อแตกท่อรั่วตอนกลางเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ กปภ. ซึ่งปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว และปี 2555 นี้ ได้ทำการออกค้นหาท่อแตกท่อรั่ว ในวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2555

เลื่อนขึ้นข้างบน