กปภ.ข.๗ รับมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๗ รับมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

กปภ.ข.๗ รับมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อช่วงเช้าวันนี้(๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕) นายนคร  ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  รับมอบของขวัญและคำอวยพรส่งมอบความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่จะมาถึงนี้ จาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์วงศ์วีระ  วรรณพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยนายนคร ลอยกุลนันท์ ผอ.กปภ.ข.๗ ได้กล่าวขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ให้การสนับสนุนกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งอวยพรให้คณาจารย์ทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และยินดีที่จะให้การสนับสนุนงานต่างๆของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไปด้วยความยินดียิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน