กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าติดตั้ง ๑๕ % (ครั้งที่ ๒) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าติดตั้ง ๑๕ % (ครั้งที่ ๒)


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าติดตั้ง ๑๕ % (ครั้งที่ ๒)

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าติดตั้ง ๑๕ % (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม  โดยนายโกศล อักษรอินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการฯและพนักงานในสังกัด ร่วมกับ อบต.จอมปลวก ซึ่งได้รับงบประมาณ จากจังหวัดสนับสนุน ๑๘  ล้านบาท ในการขยายเขตจ่ายน้ำ โดย กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้ง และประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าติดตั้ง ๑๕ % เพื่อเป็นการเพิ่มผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม และ ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  และจากการออกหน่วยครั้งที่ ๑ ได้ผู้ใช้น้ำ ๒๒ รายและครั้งนี้ ได้ผู้ใช้น้ำเพิ่มอีก ๒๘ ราย ซึ่งจากการออกหน่วยประชาสัมพันธ์ที่  อบต.จอมปลวก รวมได้ผู้ใช้น้ำเพิ่ม ๕๐ ราย 

เลื่อนขึ้นข้างบน