การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้ ตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้ ตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร สนับสนุนน้ำประปาดื่มได้  ตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ

            เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2556 นำโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยพนักงานร่วมเป็นตัวแทนมอบน้ำประปาดื่มได้ตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด แก่ที่ว่าการอำเภอ ณ ศาลจังหวัดเวียงสระ

เลื่อนขึ้นข้างบน