กปภ.สาขาสวรรคโลก จัดเลี้ยงอาหารและมอบน้ำดิ่มบรรจุขวดแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสวรรคโลก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวรรคโลก จัดเลี้ยงอาหารและมอบน้ำดิ่มบรรจุขวดแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสวรรคโลก


กปภ.สาขาสวรรคโลก จัดเลี้ยงอาหารและมอบน้ำดิ่มบรรจุขวดแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  เวลา 10.30 น.  กปภ.สาขาสวรรคโลก โดยนางสาวนงนาฎ  เนียมสกุล  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกับอำเภอสวรรคโลก  และกิ่งกาชาดอำเภอสวรคโลก  จัดเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของแก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสวรรคโลก  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ประจำปี 2556  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในการนี้  กปภ.สาขาสวรรคโลก  มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 400 ขวด  แก่ผู้ต้องขังเรือนจำ

เลื่อนขึ้นข้างบน