กปภ.สาขาพะเยา จัดประชุม เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำดิบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา จัดประชุม เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำดิบ


กปภ.สาขาพะเยา จัดประชุม เรื่องการควบคุมคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำดิบ

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา09.00 ที่ผ่าน นายถาวร พิทักษากร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา 
ได้มอบหมายให้นายนิวัติ บุญเรือง หัวหน้างานผลิต เป็นประธานในการเปิดประชุม เรื่อง การวิเคราะห์น้ำดิบและการควบคุมคุณภาพน้ำ
แก่พนักงานงานผลิต ณ โรงกรองน้ำดอยจอมทองต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ตามข้อแนะนำจากผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ฝ่ายหน่วยงานตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการทำงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาโรงสูบน้ำแรงต่ำ บริเวณกว๊านพะเยา วัดศรีโคมคำ ประจำเดือนอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน