กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา


กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

                กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาเดชอุดม เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2556 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง กปภ.ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติด้วยการปลูกป่าในครั้งนี้ ทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระมหาราชินีเนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2556


เลื่อนขึ้นข้างบน