กปภ.สาขาศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ


กปภ.สาขาศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ จัดขึ้น ภายใต้ชื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดป่าดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ซึ่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ได้ส่งตัวแทน  นายภูวเนตร บุราคร  หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และ นายสุรพล พละพร  หน.งานผลิต ในการน้ำทีมพนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน