รปก.๑ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๓/๒๕๕๖ กปภ.๙-๑๐ ที่ จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๑ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๓/๒๕๕๖ กปภ.๙-๑๐ ที่ จ.เชียงราย


รปก.๑ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๓/๒๕๕๖ กปภ.๙-๑๐ ที่ จ.เชียงราย

ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) การประปาส่วนภูมิภาค จะเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๓/๒๕๕๖ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ และการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ และ นายณรงค์ วงษ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ๑, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทั้ง ๕๓ สาขา สำหรับความคืบหน้า งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๙ จะรายงานให้ทราบต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน