กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)


กปภ.สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk)

เมื่อเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 07.30. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ และข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน