รปก.๑ เป็นประธานในการประชุมไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสายงานปฏิบัติการ ๑ (กปภ.ข.๙ และ กปภ.ข.๑๐) ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.๑ เป็นประธานในการประชุมไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสายงานปฏิบัติการ ๑ (กปภ.ข.๙ และ กปภ.ข.๑๐) ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย


รปก.๑ เป็นประธานในการประชุมไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของสายงานปฏิบัติการ ๑ (กปภ.ข.๙ และ กปภ.ข.๑๐)  ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อ.แม่สาย จ.เชียงราย

    วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) นายสมนึก ลิ้มทองสิทธิคุณ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๑) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ กปภ.สาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ณ ห้องประชุม โรงแรม โรงแรมแม่โขงเดลต้า บูติก อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมี นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ และ นายณรงค์ วงษ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน   สำหรับผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ๑, ผู้อำนวยการกอง และ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดทั้ง ๕๓ สาขา

    ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม รปก.๑ ย้ำให้ที่ประชุมทราบและเฝ้าระวังปัญหาการผลิตจ่ายน้ำในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยให้มีการซักซ้อมร่วมกับกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ, การซ่อมท่อแตกรั่ว ขอให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามชนิดและขนาดของท่อ และ ให้เน้นในเรื่องการพิจารณาการวางท่อขยายเขต การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมด้วย

    ขณะที่ นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผอ.กปภ.ข.๙ ย้ำเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR), โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM), มาตรการรับมือกรณีน้ำท่วมไฟดับ (กปภ.สาขาต้องสามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติ), วัฒนธรรมองค์กร และ โครงการงบลงทุนต้องเดินหน้าให้ทันตามกำหนด

    ทางด้านนายณรงค์ วงษ์พยัคฆ์ ผอ.กปภ.ข.๑๐ ย้ำว่า ผจก.กปภ.สาขา(Smart Manager) จะเป็นเฟืองสำคัญในการผลักดันให้การแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียเดินหน้าอย่างเป็นระบบ

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน