กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด แก่ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด แก่ประชาชน


กปภ.สาขาสวรรคโลก  มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,200 ขวด แก่ประชาชน

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  เวลา 7.00 น.  กปภ.สาขาสวรรคโลก  โดยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ในการนี้ กปภ.สาขาสวรรคโลก  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 1,200 ขวด แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน  

เลื่อนขึ้นข้างบน