นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นำพนักงานผลิตบรรจุใหม่ป้ายแดง ผนึกกำลังล้างถังตกตะกอน ตามแผน WSP ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ โรงกรองน้ำอยุธยา 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเชิดชาย มนชม หนง.ผลิต นำพนักงานผลิตบรรจุใหม่ป้ายแดง ผนึกกำลังล้างถังตกตะกอน ตามแผน WSP ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ โรงกรองน้ำอยุธยา 1


นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเชิดชาย  มนชม หนง.ผลิต นำพนักงานผลิตบรรจุใหม่ป้ายแดง ผนึกกำลังล้างถังตกตะกอน ตามแผน WSP ในวันที่ 9 สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 05.00  น.  ณ  โรงกรองน้ำอยุธยา 1

              กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายเชิดชาย  มนชม หนง.ผลิต นำพนักงานในงานผลิต ซึ่งเกือบทั้งหมดเพิ่งจะบรรจุใหม่  ผนึกกำลังกันล้างถังตกตะกอนขนาด  1,000  ลบ.ม./ชม. ตามแผน WSP ในวันที่ 9สิงหาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 05.00  น.  ณ  โรงกองน้ำอยุธยา 1

                        กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) เริ่มต้นการผลิตน้ำประปา  ตามนโยบายของ กปภ. ที่ให้ยกเลิกการจ้างบริษัทเอกชนผลิตน้ำประปา ตั้งแต่ วันที่  1  กรกฏาคม 2556  โดยได้รับจัดสรรอัตรากำลังซึ่งเป็นพนักงานบรรจุใหม่  จำนวน  24  อัตรา  จึงมีความจำเป็นที่ ผจก.ฯ  และ หนง.ผลิต  ต้องสอนงานทั้งด้านทฤษฎี และด้านการปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การล้างถังตกตะกอนในวันนี้  เป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพของน้ำประปา เป็นไปตามมาตรฐานที่  กปภ. กำหนด

เลื่อนขึ้นข้างบน