นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบรางวัลแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบรางวัลแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)


นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบรางวัลแม่ดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน  ในวันที่ 9 สิงหาคม  2556 ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายพรหมนาถ นิจประกิจ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมงานวันแม่  โดยได้รับเกียรติ จากโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) ให้มอบรางวัลแม่ดีเด่น ให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2556และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ทุนละ  500บาท จำนวน 10ทุน และทุนละ  1,000บาท จำนวน 2  ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียน ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)  ในวันที่ 9สิงหาคม  2556ณ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)  หมู่ที่ 4ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน กปภ. กับ ชุมชน

                        โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) จัดกิจกรรมวันแม่ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้ ได้เชิญ นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา ให้รับเกียรติมอบรางวัลแม่ดีเด่น ให้กับแม่ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2556  โดยภายในงานมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่น่ารัก และสวยงาม  จำนวน  7  ชุด  ผู้เข้าร่วมงานประมาณ  800คน  ในการนี้  ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา และพนักงาน  ร่วมบริจาคทุนการศึกษา  จำนวน  7,000บาท ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงาน กปภ. กับ ชุมชน

เลื่อนขึ้นข้างบน