งานบริการฯ กปภ.สาขาพะเยา ทำการซ่อมท่อกรณีเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานบริการฯ กปภ.สาขาพะเยา ทำการซ่อมท่อกรณีเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา


งานบริการฯ กปภ.สาขาพะเยา ทำการซ่อมท่อกรณีเร่งด่วน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

 

เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้  งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพะเยา ได้รับแจ้งจากงานผลิต เรื่องการจ่ายน้ำที่สูงผิดปกติ ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
จึงได้ทำการตรวจสอบ พบว่า มีท่อรั่วบริเวณหน้า หจก.สหยานยนต์พะเยา เป็นผลให้เกิดน้ำรั่วไหลลงทางระบายน้ำของทางเทศบาลเมืองพะเยา ในเบื้องต้น
ได้ดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วน โดยการควบคุมการซ่อมท่อของนายสุนทร รามเกื้อ หัวหน้างานบริการฯ ร่วมด้วยนายสิทธิไกร ไชยสาร นายช่างโยธา ทั้งนี้
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จึงขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้น้ำมา ณ โอกาสนี้

 

**มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน**

มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล

เลื่อนขึ้นข้างบน