กปภ.สาขาตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


กปภ.สาขาตราด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นายพิสนธ์ แก้วพรรณา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด  

เลื่อนขึ้นข้างบน