วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยนายโกศล อักษรอินทร์ ผจก, ผช.ผจก,หัวหน้าในสังกัดและพนักงานในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยนายโกศล อักษรอินทร์ ผจก, ผช.ผจก,หัวหน้าในสังกัดและพนักงานในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยนายโกศล อักษรอินทร์ ผจก, ผช.ผจก,หัวหน้าในสังกัดและพนักงานในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม โดยนายโกศล อักษรอินทร์ ผจก, ผช.ผจก,หัวหน้าในสังกัดและพนักงานในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และภาคค่ำถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

เลื่อนขึ้นข้างบน