นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ บริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ บริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย


นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ บริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย

              กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) โดยนายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.15น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ    ณ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ช่วงสาย  เวลาประมาณ  09.09น. ร่วมพิธีพิธีลงนามถวายพระพร ร่วมประดับดอกมะลิเพื่อทำพานพุ่มดอกมะลิ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ช่วงเย็นเวลาประมาณ  17.00น. ร่วพิธีพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ บริเวณหน้าพระตำหนักสิริยาลัย โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาเป็นประธาน ในพิธี

                  บรรยากาศภายในงานมีการร่วมประดับดอกมะลิเพื่อทำพานพุ่มดอกมะลิ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกรกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการนำช้างจำนวน  11เชือก เข้าร่วมถวายพระพร  การจุดดอกไม้ไฟ ที่สวยงามตระการตา  ในงานนี้มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน