กปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยน้ำหลาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยน้ำหลาก


กปภ.สาขาพังงา ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยน้ำหลาก

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เลา 07.00 น. ได้เกิดฝนตกหนัก และมีน้ำป่าไหลหลาก ประกอบกับฝายน้ำด้านบนสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการทับปุดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาเก็บน้ำไม่อยู่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา โดยผู้จักการฯ กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ได้ระดมกำลังเข้าช่วยแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ      การจ่ายน้ำประปา ทำให้น้ำประปาไม่ขาดสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ตลอดเวลา สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการใช้น้ำประปาของ "การประปาส่วนภูมิภาค"

เลื่อนขึ้นข้างบน