กปภ.สาขาขนอม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี”


กปภ.สาขาขนอม ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา มหาราชินี”

                             เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2556 นางสาวรุจิรา เทพเมือง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม มหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ที่ว่าการอำเภอขนอม ตำบลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน