การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตาก ปี2557 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตาก ปี2557


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก และชมรมผู้สูงอายุทุกอำเภอเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตาก ปี2557

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด นำทีมพนักงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และชมรมผู้สูงอายุอำเภอในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้สังคมได้ระลึกและตระหนักถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า โดยได้นำน้ำประปาบรรจุขวดจำนวน 800 ขวดและรถ PWA Moving Service ไปร่วมบริการให้กับผู้มาร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

เลื่อนขึ้นข้างบน