กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗

          ในวันพุธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ โดยหัวข้อสนทนาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้ง ท่านผู้จัดการได้ให้พรเนื่องจากเป็นเทศกาลวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน