กปภ.สาขาพะเยา จัดสนทนายามเช้า ประจำวันที่ 10 เมษายน 2557 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา จัดสนทนายามเช้า ประจำวันที่ 10 เมษายน 2557


กปภ.สาขาพะเยา จัดสนทนายามเช้า ประจำวันที่ 10 เมษายน 2557

วันนี้ เวลา 09.00 น.นายถาวร พิทักษากร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ณ ห้องประชุม งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพะเยา โดยมีการหารือในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการสร้างห้องรับแจ้งเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้แจ้งปัญหา ทั้งน้ำไม่ไหล ท่อแตกท่อรั่วเป็นต้น ในการนี้ ได้มอบหมายให้งานบริการฯ เป็นตัวหลักในการประสานงานและดำเนินการจนแล้วเสร็จ

มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา

เลื่อนขึ้นข้างบน