กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพะเยา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพะเยา ช่วงเทศกาลสงกรานต์


กปภ.สาขาพะเยา ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพะเยา ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ เวลา 10.30 น. นายถาวร  พิทักษากร ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา มอบหมายให้ นางละไม  กองอิ่น หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วย พนักงาน กปภ.สาขาพะเยา เป็นตัวแทนในการมอบน้ำ เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดพะเยา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้การสนับสนุนจำนวน 500 ขวด เพื่อให้สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา นำไปอำนวยความสะดวก ตามจุดตั้งตรวจ/จุดบริการ ณ ด่านตำรวจแม่ต๋ำ ทางแยกเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน