กปภ.สาขาหนองคายให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองคายให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา


กปภ.สาขาหนองคายให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมา กปภ.สาขาหนองคาย นำโดยนายวิโรจน์ วงศ์ทองเหลือ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทร สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านระบบผลิต และระบบจำหน่ายน้ำ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ นายวิโรจน์ วงศ์ทองเหลือ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย, ได้ร่วมบรรยาย ให้ความรู้ แก่นักศึกษา พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมโรงกรองน้ำประปาเพื่อดูกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วย ซึ่งหัวข้อในการบรรยายประกอบไปด้วย ระบบบริหารงาน, ระบบน้ำดิบและการบริหารจัดการกรณีภัยแล้ง, กระบวนการผลิตน้ำและระบบระบายตะกอน

เลื่อนขึ้นข้างบน