กปภ.สาขานครศรีฯ สนับสนุนน้ำประปาแก้ปัญาหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครศรีฯ สนับสนุนน้ำประปาแก้ปัญาหาภัยแล้ง


กปภ.สาขานครศรีฯ สนับสนุนน้ำประปาแก้ปัญาหาภัยแล้ง

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรรช  นำโดย นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนน้ำประปาเพื่อใช้ในการบริโภค เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

        ในการนี้หากทางชุมชนใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยบริการต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช สามารถติดต่อขอรับน้ำประปาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม (ศูนย์ราชการนาสาร) จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075 - 378607

เลื่อนขึ้นข้างบน