กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ(NBT สุราษฎร์ธานี) ประเด็น “ การให้บริการน้ำประปาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ(NBT สุราษฎร์ธานี) ประเด็น “ การให้บริการน้ำประปาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ(NBT สุราษฎร์ธานี) ประเด็น “ การให้บริการน้ำประปาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”

                       เช้าวันนี้ นายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขา  สุราษฎร์ธานี ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (NBTสุราษฎร์ธานี) ในประเด็น "การให้บริการน้ำประปาช่วงเทศกาลสงกรานต์" ในเขตเมืองสุราษฎร์ธานี

                      ในการนี้ นายสายัณห์ กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค ใช้น้ำดิบที่นำมาผลิตเป็นน้ำประปา จากแหล่งน้ำดิบคลองพุมดวง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้ปริมาณระดับน้ำดิบในคลองยังคงปกติ  ทำให้การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิน้ำประปาได้เต็มกำลังการผลิต และส่งจ่ายให้ผู้ใช้บริการได้ปริมาณตามปกติ

                      นอกจากนี้ ในช่วงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี การประปาส่วนภูมิภาค ยังได้ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เปิดจุดให้บริการน้ำประปาฟรี แก่ประชาชนที่เล่นน้ำสงกรานต์ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๒ ฝั่งถนน  พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ฝากประชาชนที่เล่นน้ำ ให้ใช้น้ำในการเล่นสงกรานต์อย่างถูกวิธีและรู้คุณค่า

เลื่อนขึ้นข้างบน