นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานเข้าร่วมการจัดงาน “วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี 2557 “ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานเข้าร่วมการจัดงาน “วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี 2557 “


นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา นำพนักงานเข้าร่วมการจัดงาน “วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี 2557 “

กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)  โดย  นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย  นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล  ผช.ผจก.กปภ. (พ)  สาขาพระนครศรีอยุธยา นางสุธินี ศิลาพักตร์   หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 1   น.ส.บุญเรือง ศุภไพบูลย์  หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 2  นายเชิดชาย มนชม หัวหน้างานผลิต นายสมพร ทองอินทร์ หัวหน้างานบริการฯ นายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงาน "วันสงกรานต์และพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประจำปี 2557" ในวันพุธที่ 9 เมษายน ๒๕๕๗  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธี

                  พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 14.00 น. โดยรถขบวนแห่องค์พระพุทธรูปจำลองพระเกจิชื่อดัง ประจำอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 16 อำเภอ  เคลื่อนจากศาลากลางหลังเก่า ไปตามเส้นทางรอบเกาะเมือง จนถึงบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีฯ (ทุ่งหันตรา)  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติ ขึ้นขบวนช้าง มาเริ่มพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปจำลอง พระเกจิฯ  ต่อจากนั้นรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ  และ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประกอบพิธีการรดน้ำดำหัว และให้พรแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม สโมสร มูลนิธิ ชมรม และประชาชน และภายในการมีบริการ อาหาร ฟรี  กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด ติดตราสัญลักษณ์ กปภ. แช่เย็น มาบริการในงานนี้  จำนวน  3,000  ขวด สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน  และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่ กปภ. ได้อย่างดียิ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน