กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์


กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗  พนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจาก นายสุรศักดิ์  ขจรศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และนางศิริพร  เพิ่มจิระพาณิช หัวหน้างาน ๘ งานจัดเก็บรายได้ ๑ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อสร้างความผูกพันธ์ ความสามัคคีในองค์กร และเป็นสิริมงคลแก่พนักงานอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน