กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่ม “๗ วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่ม “๗ วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗”


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) สนับสนุนน้ำดื่ม “๗ วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗”

                    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานายสายัณห์ วารีอรุณโรจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาสุราษฎร์ธานี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กว่า ๑,๐๐๐ ขวด สนับสนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มบริการเจ้าหน้าที่และประชาชน เขตพื้นที่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ณ จุดตรวจ ป้อมตำรวจสี่แยกบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง ,ป้อมตำรวจนิคมขุนทะเล ตำบลขุนทะเล  ,ป้อมตำรวจคลองน้อย และจุดตรวจสะพานศรีสุราษฎร์ ตำบลคลองฉนาก

เลื่อนขึ้นข้างบน