ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะที่ ๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะที่ ๒


ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจระยะที่ ๒

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะที่ 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2558 ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้วนั้น เพื่อให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง จึงขอขยายเวลารับสมัคร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://reg3.pwa.co.th  หรือ http://110.76.155.50/23031502.PDF

เลื่อนขึ้นข้างบน