ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2


ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอแก้ไขกำหนดการสอบข้อเขียนในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จากวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

ส่วนวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

เลื่อนขึ้นข้างบน