การมารับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การมารับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

การมารับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์ที่จะให้ผู้มีรายชื่อจำนวน 9 ราย ดังต่อไปนี้มารับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536-2550 (ตามเอกสารแนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน