กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี  ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัดกิจกรรมในโครงการ"มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี  พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 และทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน โดยได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ ศาลาริมน้ำศาลเจ้าพ่อปู่ดำ เพื่อบริการรับชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้าน บริการล้างมาตรวัดน้ำแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลท่ามะเขือ หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร  พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้น้ำเพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงการให้บริการและมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ผู้ใช้น้ำอีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน