กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ. ให้แก่โรงเรียนวัดหนองคันทรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ. ให้แก่โรงเรียนวัดหนองคันทรง

กปภ.สาขาตราดสนับสนุนน้ำดื่มกปภ. ให้แก่โรงเรียนวัดหนองคันทรง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กปภ.สาขาตราด นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด และพนักงาน ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. 50 โหลมอบให้กับโรงเรียนวัดหนองคันทรง ใช้ในกิจกรรมฟุตบอลการกุศล เพื่อหาทุนช่วยโรงเรียนซ่อมแซมอาคาร

เลื่อนขึ้นข้างบน