กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

       เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย พร้อมด้วย นางชมนารถ พรสมผล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 9 ผจก.กปภ.สาขาแม่สาย เทิง เวียงเชียงของ พานและแม่ขะจาน และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ กปภ. โดยมี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (อธิบดีกรมอนามัย) ตำแหน่ง รองประธานกรรมการและคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 (สัญจร) ณ กปภ.สาขาเชียงราย โดยรับฟังบรรยาย โครงการพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาล และเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำวังคำ Lab Cluster และการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงข่ายระบบประปาของ กปภ.สาขาแม่สายที่ อ.เชียงแสน-แม่จัน-ห้วยไคร้-แม่สาย อ.แม่สายจ.เชียงราย

 

ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

           

เลื่อนขึ้นข้างบน