กปภ.สาขาวัฒนานครได้ออกตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบเส้นท่อโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาวัฒนานครได้ออกตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบเส้นท่อโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง

กปภ.สาขาวัฒนานครได้ออกตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบเส้นท่อโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง

วันที่ 20 มี..2560 กปภ.สาขาวัฒนานคร นำโดยนายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน ได้ออกตรวจสอบ,สำรวจ,ทดสอบเส้นท่อโครงการปรับปรุงขยายเขตประปาเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ บริเวณอ่างเก็บน้ำพระปรง

เลื่อนขึ้นข้างบน