กปภ.สาขาโพนทอง ร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังสตรีอำเภอโพนทองทำความดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาโพนทอง ร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังสตรีอำเภอโพนทองทำความดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาโพนทอง ร่วมกิจกรรม “งานรวมพลังสตรีอำเภอโพนทองทำความดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”  เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐

          ในวันศุกร์ที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรม "งานรวมพลังสตรีอำเภอโพนทองทำความดี เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐"  เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมอำเภอโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซี่งชาวอำเภอโพนทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ร่วมจัดงานขึ้น  โดย กปภ.สาขาโพนทอง ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน  ๔๐๐  ขวด ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีแก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน