การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์

                            เมื่อวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นทรงราชย์ ณ วัดสตูลสันตยาราม ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคี การเสียสละ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่ให้ประชาชนเข้าวัดรักษาศีล 5

เลื่อนขึ้นข้างบน