การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า สนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า สนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์องค์กรสีฟ้า สนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล นำโดยนายทองดี พรหมนาค ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานได้พบปะ พูดคุย ก่อนเวลาทำงาน ในการนี้ ได้หารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด การดูแลจุดจ่ายน้ำท่อธาร การสำรวจ บำรุงรักษาประตูน้ำ แบ่งโซนจ่ายน้ำ เพื่อให้ครอบคลุม และทั่วถึง ตลอดจนการออกหน่วยโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ที่ กปภ.สาขาจะออกรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ในพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซึ่งกปภ. สาขาเมืองพล มีการวางแผนลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ พี่น้องประชาชน  

เลื่อนขึ้นข้างบน