กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะดำเนินการตัดประสานท่อ เพื่อย้ายแนวท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 600 มม. บริเวณซอย 2 ถนนเพชรเกษม เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากท่อประปากีดขวางแนวก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่

                ในการนี้  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาลงเป็นการชั่วคราว  ส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหล  ในวันเสาร์ ที่ 15 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น.  ในพื้นที่ ดังนี้

 

-          พื้นที่เทศบาลนครสงขลา ทั้งหมด

-          ถนนกาญจนวนิช ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ ห้าแยกน้ำกระจาย  ถึง สามแยกสำโรง รวมซอยแยกทั้งหมด

-          ถนนสงขลานาทวี ทั้งสองฝั่ง รวมซอยแยกทั้งหมด

 

                  ดังนั้น ขอให้ประชาชนโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเพิ่มแรงดันในการสูบจ่ายน้ำให้เป็นปกติโดยทันที  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7455-0693-5 หรือ PWA Call Center 1662                  

เลื่อนขึ้นข้างบน