การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการ ซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม. จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้น้ำประปาไม่ไหล

        - บริเวณพื้นที่ตำบลเขาชัยสนทั้งหมด

          ดังนั้น กปภ.สาขาเขาชัยสน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าว จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะดำเนินการจ่ายน้ำประปาในทันที ทั้งนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๗๔-๖๙๑-๑๖๕ หรือที่ PWA Call Center ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน