กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนในกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนในกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนในกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นำโดย นายยรรยงค์ ไวโหม่ง ผ็จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ได้มอบหมายให้ตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมชมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 


เลื่อนขึ้นข้างบน