การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส นำโดยนายอารมณ์ จำนงชอบ ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมตามแผนสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ก่อนเวลาทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความสามัคคีในหน่วยงาน อันนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน