การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560\" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560\" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ ออกหน่อยบริการเคลื่อนที่ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560\" ร่วมกับทางอำเภอบ้านไผ่ และหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการฯ พร้อมหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ และอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ในโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านภูเหล็ก ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ กปภ.สาขาบ้านไผ่ ได้แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. แก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 300 ขวด  สร้างความประทับใจแก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน